Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse

ECONÒMIC - FINANCER

Els nostres economistes ofereixen multitud de serveis encaminats a millorar l'economia i finançament de la seva empresa, buscant solucions a curt, mitjà i llarg termini, sent alguns d'aquests:

  • Plans de Viabilitat
  • Peritatges econòmics
  • Valoració econòmica d'empreses
  • Pla de negocis
  • Leasing
  • Rènting
  • Factoring
  • Tràmit d'ajuts i subvencions
  • Traspàs de negocis
  • Negociació i ajornaments de deutesenrere