Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse

FISCAL I COMPTABLE

Ens diferencia en gran mesura la nostra visió en l'aspecte fiscal ja que l'assumpte a tractar o l'itinerari empresarial a adoptar serà estudiat per economistes, advocats i assessors fiscals, creant una visió global per poder determinar l'estratègia més adequada en cada moment.

La nostra assessoria ofereix diferents serveis als PARTICULARS tals com:

 • Declaracions de renda
 • Declaracions de patrimoni
 • Donacions i herències
 • Plusvàlues
 • Recursos i actuacions davant l'Administració Tributària
 • Autoliquidacions d'impostos

Pel que fa als AUTÒNOMS oferim multitud de serveis entre els quals es troben:

 • Declaracions de Renda
 • Llibres oficials
 • IVA
 • Estudi del sistema fiscal més adequat a la seva activitat
 • Recursos davant l'Administració Tributària
 • Inspeccions davant la Inspecció General de Tributs
 • Sol·licituds del REA
 • Societats Civils Privades
 • Comunitats de Béns
 • Empremta digital
 • Autoliquidacions d'impostos
 • Ajornaments de tributs

Pel que fa a les PIMES i GRANS EMPRESES, prestem els següents serveis:

 • Impost de societat
 • Estudi del tipus d'empresa més adequat a la seva activitat i volum
 • Comptabilitat financera, pressupostària, analítica i de costos.
 • Assessoria comptable externa
 • Formació de personal
 • Balanços de situació i explotació
 • Llibres oficials
 • IVA
 • Recursos davant l'Administració Tributària
 • Inspeccions davant la Inspecció General de Tributs
 • Sol·licituds del REA
 • Societats Civils Privades
 • Comunitats de Béns
 • Societats de Responsabilitat Limitades
 • Societats Anònimes
 • Societats sense Ànim de Lucre
 • Fundacions i Associacions
 • Empremta digital
 • Autoliquidacions d'impostos
 • Ajornament de tributsenrere