Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse

LABORAL

Ens avala una gran experiència en l'àmbit laboral, ens encarreguem per vostè d'assessorar externament o gestionar els Recursos Humans de la seva empresa.

 • Alta d'empreses a la Seguretat Social
  • Autònoms
  • PIMES
  • Grans Empreses
 • Llibre de visites
 • Alta en el Ministeri de Treball
 • Alta de Mútua d'Accidents
 • Alta i baixa de treballadors en la Seguretat Social
 • Confecció i tramitació de contractes de treball, així com les seves pròrrogues
 • Modificacions de contracte
 • Confecció i tramitació de fulles salarials
 • Confecció i tramitació de TC1 i TC2
 • Tramitació de baixa de malaltia, d'accident, maternitat i paternitat
 • Tramitació accidents laborals
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Confecció i tramitació de cartes d'acomiadament, liquidació i certificats d'empresa
 • Acomiadaments objectius
 • Acomiadaments disciplinaris
 • Tramitació d'expedients d'acomiadament col·lectiu
 • Inspeccions de Treball
 • Sol·licitud de pensions i incapacitats


enrere