Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse Assesoria integral
Gayse

MERCANTIL

El nostre equip professional l'assessorarà en l'elecció jurídica de la seva empresa, així com en tots aquells aspectes mercantils que es derivin de la mateixa, sent alguns els següents:

 • Constitució de societats
 • Dissolució de societats
 • Sol·licitud i registre de denominació
 • Sol·licitud i registre de marques i patents
 • Recursos davant el Registre de Marques i Patents
 • Confecció de contractes mercantils
 • Comptes anuals
 • Compravenda d'accions i participacions
 • Acords societaris
 • Fusions i escissions de societats
 • Memòries
 • Inscripció i tramitació en Registre Mercantil
 • Actes i certificats d'actes
 • Impugnació d'actes
 • Estatuts societaris
 • Juntes d'accionistes


enrere